JobSV – Việc làm cho sinh viên!

JobSV là giải pháp công nghệ dành cho tuyển dụng việc làm bán thời gian. Ứng dụng tuyển việc và làm việc tích hợp cho phép sinh viênchủ cửa hàng/nhà hàng giao tiếp trực tiếp với 10 nhóm công việc phổ biến có mức lương thỏa đáng cho sinh viên. Cả sinh viên và người thuê sẽ được đáp ứng nhu cầu với JobSV.

Sinh viên: muốn làm nhiều việc cùng lúc, làm trong thời gian rảnh, linh hoạt thời gian làm việc và nhận lương ngay khi xong việc.

Người thuê: tuyển người làm khi khẩn cấp; vừa tìm được số lượng lớn người làm vừa có thể làm việc ngay giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo, gia tăng lợi nhuận kinh doanh.

JOBSV hướng đến một môi trường tuyển dụng thân thiện, tin cậy và chuyên nghiệp, hơn cả là một ứng dụng tìm người, tìm việc luôn mong muốn mang đến giá trị nhân văn cho xã hội.