Q&A

Sinh viên làm thêm đăng ký sử dụng theo cách nào?

Sinh viên có thể ghim thông tin của mình trên bản đồ jobsv.net để được người thuê gần nhất liên hệ làm việc. Hoặc tải ứng dụng JobSV tại kho ứng dụng Google Play và Apple store để nhận việc khi người thuê bấm tuyển.

Người thuê tuyển sinh viên bằng cách nào?

Người thuê ghim thông báo tuyển người trên bản đồ jobsv.net, hoặc trực tiếp liên hệ với sinh viên gần mình có thông tin hiện trên bản đồ. Người thuê cũng có thể tải ứng dụng JobSV tại kho ứng dụng Google Play và Apple store để bấm tuyển trực tiếp.

Sinh viên làm thêm cần nộp những hồ sơ gì?

Sinh viên đăng ký bằng tên đầy đủ, số điện thoại và ảnh Selfie.

Sinh viên làm thêm theo giờ những công việc gì?

10 công việc phổ biến nhất mà sinh viên Việt Nam đang làm thêm, tập trung cho công việc liên quan đến nhà hàng ăn uống.

Sinh viên được trợ giúp những gì khi sử dụng JobSV để làm thêm?

Sinh viên được sử dụng miễn phí ứng dụng trong thời gian đầu, được hỗ trợ nâng cao kỹ năng từng công việc để làm việc tốt hơn.

Sinh viên làm thêm vào thời gian nào?

Trong ngày từ 5.30 đến 22.30, sinh viên bật chế độ sẵn sàng làm việc trong app JobSV khi rảnh.

Tiền công làm thêm theo giờ được tính như thế nào?

Tiền công từ 25-35k/giờ làm tuỳ vào công việc, thời gian tuyển do hệ thống tự động tính toán và người thuê đồng ý.

Sinh viên nhận tiền công như thế nào?

Sinh viên nhận tiền nhận tiền mặt từ người thuê sau khi đã hoàn thành thời gian làm việc.

Sinh viên phải trả phí gì không khi làm thêm theo giờ?

Sinh viên không phải trả 1 loại phí nào. 10% phí dịch vụ do người thuê trả cho JobSV qua tiền công nhận bởi sinh viên làm thêm. JobSV sẽ trích 10% này trong tài khoản JobSV của sinh viên sau đó.

Sinh viên có được huỷ ca làm việc khi đã đồng ý làm việc?

Được, sinh viên huỷ nhận việc khi có lý do. Việc huỷ công việc phải được thực hiện sớm trước khi làm tối thiểu 1h.

Trường hợp Sinh viên không hoàn thành công việc, không được trả tiền?

Sinh viên sẽ được nhận tiền từ hệ thống. JobSV sẽ hỗ trợ người làm nâng cao năng lực để làm việc tốt hơn sau đó.

Bất kì khi nào bạn cần hỗ trợ! Chúng tôi sẵn sàng bên bạn!

Gọi ngay hotline  1900 234 554 hoặc email info@jobsv.net